ראשי   מועדון לקוחות   אודות המועדון   לוח החוגים   החוגים   המתקנים   גלריית תמונות   אירועים   שעות פעילות ומחירון   צור קשר
חדשות מועדון ספורט שוהם
יש לכם שעה נוספת בבריכה! מועדון ספורט שהם שמח לעדכן אתכם שהחל מיום שבת הקרוב (ה-15.12) יוארכו שעות הפעילות של שתי בריכות השחיה, שיהיו פתוחות מדי שבת עד השעה 19:00.
בנות! נחשו מי חוזרת...
מועדון ספורט שהם שמח לעדכן כי החל מה-15.10 מירית וקנין חוזרת לפעילות עם חוג האירובי לנערות ועם חוגים נוספים.
להבטחת מקומכן ולפרטים נוספים: 03-9733453
מנויים יקרים! לידיעתכם, הכניסה למתחם הבריכה לקבוצות של מעל 10 אנשים (לרחצה או לאירוע) מותנית בתיאום מראש בלבד. לתיאום חייגו: 03-9733453

מנויים יקרים, הכניסה לבריכה בימי שבת באמצעות כרטיס חד פעמי וכרטיסיות, תתאפשר לתושבי שוהם בלבד (למעט מנויים ואורחיהם).

לתשומת ליבכם: בימי שבת הכניסה תתאפשר למנויים הכוללים שבת בלבד! לשם הוספת יום שבת למנוי קיים יש לפנות למשרד. בימי שבת המשרד יהיה פעיל בין השעות (18:00-22:00)

 
אני מעוניין/ת לקבל פרטים על מסלולי המנויים
שם:
טלפון:
דוא''ל:
אני מעוניין/ת באימון ניסיון במועדון ספורט שהם
שם:
טלפון:
דוא''ל:
מועדון ספורט שהם | מכון כושר | קאנטרי שהם
מועדון ספורט שהם | מכון כושר | קאנטרי שהם
מועדון ספורט שהם | מכון כושר | קאנטרי שהם
תקנון

תקנון מועדון ספורט שהם

הזכות להירשם כמנוי או להיכנס כאורחים ובכניסותחד פעמיות ניתנת למעוניינים ולבני משפחתם, אשר שילמו את דמי החבר או דמי הכניסה החדפעמית במלואם ומוכנים לפעול בהתאם לנהלים ולתקנון המועדון, לקיים הוראות כל דין, הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות, ממשלתיות ועירוניות ולשמור על הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה.

הסכמתם המלאה של המנויים / האורחים להוראות המפורטות להלן היא תנאי מוקדם לחברות /כניסה למרכז.

1.               המטרה

מטרת התקנון היא להבטיח כי המועדון ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון כלל המנויים ו/או האורחים בו. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים ו/או האורחים וכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדיםוהמתקנים במרכז.

2.               כללי

2.1.      הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח, ללא החזר כספי,במידה והתנהגותו תהא בניגודלתקנון,לתקנות ולנהלים, או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים או שגרם נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.

2.2.      ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם, אשר גרם בעבר לנזק כלשהו בעת שהייתו במרכז, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות המרכז, המנויים או האורחים.

2.3.      כמות הנכנסים למועדון תותר בהתאם להיתר הניתן ע"י משטרת ישראל.

2.4.      הכניסה למועדון מותרת רק עם הצגת תג אלקטרוני או רכישת כרטיס כניסה או הצגת כרטיס הזמנה, אשר תוקפו תואם את יום הכניסה / עונת החברות / אישור ההנהלה.

2.5.      במועדון מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .

2.6.      ילד שמלאו לו3 שנים חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא. במידה ותידרש, חובה  להציג נספח תעודת זהות המאשר את גיל הילד.

2.7.      כרטיסי מתנה הנם הטבות שמעניקה הנהלת המועדון בהתאם לשיקוליה הבלעדיים והנם חסרי כל ערך כספי, כניסה בכרטיס מתנה לאורחים שהונפקו על ידי המרכזתקפים רק בהתאם למועד שצוין על גביהם ולהנהלת המרכז הזכות לבטלם בכל עת.כרטיסים ללא ציון תאריך הנם חסרי כל תוקף.

2.8.      הנך נכנס למרכז בו השטחים רטובים ולחים – לכן יש לנקוט משנה זהירות ולהימנעמסכנתהחלקה.

2.9.      אסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים בשטח המועדון.

2.10.    התא לשמירת חפצים אינו כספת ! אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי המועדון. ההנהלה אינה אחראית  לגניבות, לנזק ו/או לאבדן. מומלץ שלא  להביא כלל חפצי ערך למועדון.

2.11.    הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, שיפוצים, תחרויות אואירועים מיוחדים לזמן / תקופה קצובה,על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.

2.12.    רוכשיכרטיסים חד פעמיים או הנכנסים בכרטיס מתנה לא יורשו להשתמש באולם-הכושר, בחוגים, ובשאר הפעילויות שבמועדון המיועדותלמנויים בלבד .

2.13.    בכל זמן הפעילות נוכח מנהל / מנהל תורן האחראי על המרכז.

2.14.    במקרה של פציעה או חבלה גופנית, חובהלגשתלקבלת טיפול ראשוני ותיעוד המקרה. הנהלתהמועדוןלא תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית שלאתועדה ביומן הטיפוליםשבמרכז.

2.15.    החניה שבמתחם המועדוןהינה ציבורית, ללא תשלום. ההנהלה אינה מתחייבת לשמור מקומות חניה ואינה אחראית על כל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה.

2.16.    חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המרכז לרבות השטחים הפתוחים עפ"י הצו הממשלתי.

3.               כללי הצטרפות למועדון המנויים

3.1.      תוקף המנוי הנו מיום הרישום ועדלתקופה מרבית של 12 חודשים בלבד. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעי רישום בכל זמן שתחפוץ וללא צורך בשיפוי רטרואקטיבי של מי מהמנויים.

3.2.      הרישום למשפחה הנו ל"בית אב" בלבד, היינו הורים וילדיהם עד גיל 18 .

3.3.      סטודנט "  הינו בוגר עד גיל 30  הלומד לתואר ראשון .( למודי תואר מלאים).

3.4.      ילד חייב בתשלום המנוי - כאשר מלאו לו 3 שנים במועד ההרשמה.

3.5.      המחירים מחושבים מהמחירוןהמלא של המרכז "מחירון מנויים חדשים בתשלומים". אין אפשרות לצבור יותר מ- 10% הנחה.חיילים בשירות חובה יקבלו הנחה בשיעור של כ-50%. אין כפל הנחות.

3.6.      קטגוריית המחיר תקבע בכפוף להצגת תעודות ומסמכים מתאימים ועדכניים בלבד.

3.7.      המחיר לאזרח ותיק יוענק לזכאים למי שמחזיק בתעודת אזרח ותיק בלבד.

3.8.      התג האלקטרוניהניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה הינואישי ולא  ניתן להעברה. העברת התג לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במרכז, ללא החזר כספי.

3.9.      מנויים חדשים ירכשו תג אלקטרוני בהתאם למחיר שנקבע על ידי ההנהלה. מנוי שאיבד תג אלקטרוני או מפתח לארונית יחויב בתשלום.

3.10.    מנוי/ה שלא יכבד את התחייבויותיו הכספיות למרכזחברותו ופעילותותופסקנהלאלתרוהוא יחויב לשלם את חובותיו.

3.11.         העברת מנוי בתוך "בית אב"תאושר בין הורים לילדים (לפי סעיף 3.2 לעיל) ולהפך, וזאת בתנאישאין הבדלי מחירים, באישור הנהלה ובתשלום דמי העברת מנוי בסכום שנקבע ע"י ההנהלה.במידה ויהיו הבדלי מחירים ישלם המנוי את ההפרש, בתוספת דמי העברת מנוי.

3.12מנוישמעוניין לשכור ארונית אישית יעשה זאת תמורת תשלום שייקבע ע"י ההנהלה.הארונית אינה כספת !אין ההנהלה אחראית לאובדן, גניבה ו/או כל נזק שייגרם. אין להשאיר בארונית חפצים בעלי ערך ומזון. תוקף שכירות הארונית הנו לעונת מנוי אחת בלבד.

3.13מנוי אשר לא מחדש את חברותו בסוף תקופתהמנוי ולא משלם עבור הארונית יתבקש לפנותהלא יאוחר משבועיים מתום תקופת המנוי. במידה ולא יפנה את הארונית הנהלת המרכז תפנה את החפצים ללא אישורו ולא תהיה אחראית לתכולתה.

3.14מנוי לחודש ניסיון – ישולם לפי המחיר שנקבע ע"י ההנהלה ויעודכן מעת לעת ובהתאם לעונות השנה.

4.               שימוש במתקנים

4.1.      השימוש במתקני המועדון מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי כל מתקן. ההנהלה רשאית לשנות את שעות פתיחתם של המתקנים בהתאם לשיקולה הבלעדי. ההנהלה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים, יתכנו תקלות או תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמנויים או המבקרים לא יהיו כל טענות, דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת התשלום.

4.2.      במגרשי הספורט ובמועדון הכושר תינתן עדיפות למנויים ומתאמנים  מעל גיל 18, החל מהשעה 20:00.

4.3.      רוכשי כרטיסים חד פעמיים, מנויים ואורחים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן / פעילות בהםרשאים להשתתף. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, מנהל תורן רשאי להפסיק את פעילותם במועדון ולהוציאם משטח המועדון, ללא החזר כספי.

4.4.      המשתמשים במתקני המועדון או בפעילות המאורגנת על ידו, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת המועדון אחראית לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן, גניבה  ו/או נזק שייגרם לפרט או לרכוש בשטח המועדון. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.

4.5.      האורחים והמנויים משתמשים במתקנים ובפעילויות לאחר שבדקו ומצאו שהם בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן.

4.6.      הפעילות במועדון הינה דינמית, ספורטיבית, המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני הפעילות ושמירה על כל הכללים על מנת למנוע נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, שהינו באחריות הבלעדית של המשתמשים. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובתהמשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.

5.               כללי ניקיון, היגיינה והתנהגות

5.1.      הנהלת המועדוןשומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז.

5.2.      חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.

5.3.      יש לשמור על הניקיון במועדון ובמלתחות. חל איסור מוחלט להשתמש בסכיניגילוח, בצבעים לשיער בשטח המלתחה ובשטח המועדון בכלל.

5.4.      חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור וממחלות מדבקות להשתמש במתקני המרכז.

5.5.      חל איסור מוחלט להכניס למרכז: משקאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; סיגריות; כלי זכוכית; פיצוחים למיניהם; כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים; מכלי גז למיניהם; מנגל: משחקי קלפים והימורים אסורים.

5.6.      חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המרכז לרבות השטחים הפתוחים.

5.7.      מנויים חייבים להציג תג אלקטרוני בכל פעם שיתבקשו לעשות זאת, על מנת להזדהותבשטח המועדון. הצוות רשאי להחרים את התג האלקטרוני ולהעבירו לטיפול ההנהלה.

5.8.      מנויים /אורחים נדרשים לציית לכל ההנחיות הקשורות בפעילות ולהישמעלהוראות הצוות.

5.9.      משחקי כדורמותרים אך ורק בשטחים המיועדים לכך.

5.10.    הורים אחראים להשגיח על ילדיהם בכל שטח המועדון.

5.11.    ההתנהגות בשטח המועדון כפופה להתנהגות במקום ציבורי ובהתאם להוראות החוק והתקנות.

6.               נהלי התנהגות בסאונה ובבריכות השחייה

6.1.      הכניסה לבריכות ולמתקני המים-בבגד ים בלבד.

6.2.      בריכת המנויים / מסלולים מיועדת למנויים בלבד ולשחייה במסלולים מצד אחד למשנהו מבלי לעצור. בריכה זו אינה מיועדת למשחקים ושעשועים. הכניסה לבריכת המנויים / מסלולים תוגבל עפ"י גיל כפי שיקבע ע"י הנהלת המועדון. 

6.3.      יש להישמע להוראות המצילים וצוות המועדון.

6.4.      אין להתגלח, לבצע טיפולי גוף ולהשתמש בשמנים בסאונות.

6.5.      הכניסה לשטח בריכת השחייה מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצההקבועות. אין כניסה לשטח הבריכה אלא בבגדי ים. ומעבר במקלחות החובה טרם הכניסה לבריכה.

6.6.      הכניסה לבריכות במכנסי בד, חולצות, גופיות ונעליים מכל סוג שהוא אסורה בהחלט הכניסה תותר בבגד ים בלבד.

6.7.      מתרחצים  בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע ים לפי שיקול דעת המציל

6.8.      אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג שהוא, שנורקל ואקדחי מים.

6.9.      משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט!

6.10.    אסור לקפוץ למים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל השטחים הרטובים.

6.11.    במועדים שייקבעו ע"י ההנהלה, ייסגרו חלקים מהבריכה או הבריכה כולה לשחיית שחיינים, שיעורי שחייה  וקייטנות.      

6.12.    אין לאכול, לשתות ולעשן במתחמי בריכות השחייה.

6.13.    השימוש בסאונות, הינו מגיל 18 ומעלה,לבעלי בריאות תקינה, בהתאם להוראות ובאחריות המשתמש.

6.14.    הרחצה עד גיל 8 בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם ומשמעה קשר עין או קרבה פיזית עם המתרחץ שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה . נוכחותם חובה הן בשעה שילדיהם בתוך מי הבריכה והן בשעה שהם מחוץ למים.

6.15.    בבריכת הפעוטות אין מציל, יש לפעול בהתאם לשילוט. חובת השגחה פיזית צמודה של ההורים ו/או מבוגר אחראי.

6.16.    ילדים מתחת לגיל 8וילדים שאינם יודעים לשחות, חייבים בליווי והשגחת מבוגרלכל סוגי הבריכות באזורי המים הרדודים בלבדוכן במתקנים.

6.17.    שטח המועדוןהנו אזור רטוב ולח. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות  עקבסכנתהחלקה.

6.18.  חובה לקרוא את הוראות השימוש בכל מתקן ולהישמע להם ולהנחיות המפעילים.

7.               חוגים ופעילויות מיוחדות

7.1.      הפעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג כפי שמופיע בעלוןהפעילות המופץ למנויים ולמפורט בלוחות המודעות או באתר האינטרנט. ההנהלה תשתדל לשמור על שעות הפעילות, אך ייתכנו שינויים.

7.2.      תכנית הפעילות, החוגים, האירועים ושעות הפתיחה המפורסמים בעלונים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית החוגים שפורסמה ללא התראה מראש.

7.3.      המנויים מתבקשים לפעול עפ"י ההוראות שניתנו לכל פעילות ולכל מתקן, ולהגיע בלבוש מתאים ונעלי ספורט.

7.4.      בחלק מן החוגים,הפעילויותוהאירועים ייגבה תשלום בנפרד שההנהלה תקבע בנוסף למחיר המנוי או הכניסה החד פעמית.

7.5.      הנהלת המועדון אינה עורכת רשימות שמיות לחוגים וייתכן שחוג מסוים או מספר חוגים יהיו בתפוסה מלאה.

7.6.      אין המועדון עורך מעקב רפואי, באחריותך להתייעץ עם רופא לגבי השתתפותך בפעילויות ובחוגים ונהג בהתאם.

7.7.      הכניסה לאירועיםהינה עפ"י סוג האירוע ובהתאם להנחיית ההנהלה. יש להצטייד בתג אלקטרוני לכל אירוע וכן בכרטיס כניסה מתאים. חלק מהאירועים, הרצאות, סדנאות וחוגים כרוכים בתוספת תשלום

7.8.      לחוגי הספורט ניתן להיכנס עד 5 דקות מתחילת השיעור. מנוי המאחר לשיעור לא יוכל להיכנס.

7.9.      אין ההנהלה מתחייבת לנוכחות מדריך מסוים.

8.               השימוש במתקני הספורט וחדר הכושר למנויים בלבד ועפ"י הוראות בטיחות והתנהגות הנמצא באולם הכושר

8.1.      הכניסה לחדר כושר מותרת מגיל 14ולאחר הצגת אישור רפואי על כשירות לפעילות בחדר הכושר כנדרש.

8.2.      כל מתאמן חייב לעבור אימון הדרכה לפני תחילת האימונים הסדירים.

8.3.      בני נוער בגילאים 18-14חייבים להצטייד באישור ההורים לאימון בחדר הכושר.

8.4.      במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.

9.         כללים להקפאת / ביטול מנוי:

עקרונות:

החברות במועדון המנויים מאפשרת שימוש יומיומי וחופשי בכל מתקני המרכז המספק שירותים לקהל המבקרים בכל ימות השנה.

עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה (מחיר חודשי מוזל)למשלימים את כל תקופת ההתחייבות. המחיר למנוי חודשי ללא הטבה הינו על סך של311 ₪ ליחיד תושב שהם 358 ₪ ליחיד תושב חוץ.המחיר משתנה בהתאמה לעסקה חודשית במנויים זוגיים ומשפחתיים.

הגשת בקשה:

בקשה להקפאת / ביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד בנימוק נסיבות הבקשה ובצירוף אסמכתאות מתאימות. הבקשה תועבר להחלטת ההנהלה בהתאם לשיקוליה הבלעדיים ולכללי התקנון.

 

במנוי זוגי / משפחתי: חישוב הזיכוי להקפאה /ביטול  של חלק מבני המשפחה, יחושב לפי תוספת המחיר היחסי של מנוי במסגרת עלות המנוי הכללת.יובהר כי במנוי זוגי / משפחתי מחיר כל בן משפחה נוסף הינו נמוך ממחיר מנוי לבד.ולפיו יחשב הזיכוי.

 

הקפאת מנוי:

הקפאת מנוי משמעה: במקרים של בעיה רפואית, הקפאה תתאפשר מ-15 ימים ומעלה, בכפוף לאישורים. במקרים אחרים מתקופהרצופה בת חודש ימים ומעלה (30 יום), בה תאושר היעדרותו של מנוי מהפעילות השוטפת במרכזע"י ההנהלה.בעת החזרה לפעילות תמשיך פעילות המנוי כסדרה עד לתאריך סיום תקופת ההתחייבות. + התקופה בה הוקפא המנוי ואושרה ע"י ההנהלה.

ביטול מנוי:

ביטול מנוי משמעו: הפסקת החברות במועדון.

המנוי יהיה ראשי לבקש לבטל את המנוי ובלבד שהבקשה כאמור תעשה בכתב באמצעות דואר רשום או בדואר אלקטרוני או בפקס.

ביטול העסקה יעשה חודש אחרי שהמנוייבקש להפסיק את המנוי. בגין חודש זה, יגבה סכום החלק ביחסי של המנוי (דמי המנוי עבור אותו חודש).

בנוסף לאמור לעיל, יגבו מהמנוי דמי ביטול,שיהיו לפי הנמוך מבין האפשריות הבאות:

א.       דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד בו הוחל ביצוע העסקה ועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול החליפי (מנוי חודשי) כפי שנמסר למנוי בכתב במועד ההרשמה.

ב.       דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוךמבין הסכומים המחושבים במקרים הבאים:

1.דמי ביטול של 25% מסך כל המנוי אם הביטול נעשה בשליש הראשון של תקופה הקצובה.

2. דמי ביטול של 20% מסך כל המנוי אם הביטול נעשה בשליש השני של תקופה הקצובה.

3. דמי ביטול של 17% מסך כל המנוי אם הביטול נעשה בשליש השלישי של תקופה הקצובה.

     ג.     הסכום שיהיה על המנוי לשלם ללא ביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממעוד כניסת הביטול      לתוקף ועד לתום העסקה.

לדוגמה

מנוי למועדון הספורט לשנה עולה 3600 ₪  התשלום לחודש 300 ₪.

מסלול חלפי (במידה והיה עושה מנוי לחודש) עולה 400 ₪ לכל חודש.

פלוני מבקש לבטל את המנוי אחרי שלושה חודשים , הביטול יכנס לתוקף לאחר חודש פלוני ישלם 300 ₪ .

בנוסף לתשלום חודש ההודעה המוקדמת,פלני ישלם גם דמי ביטול בסכום הנמוך מבין האפשרויות להלן

1.עד שהביטול נכנס לתוקף, פלוני היה במכון 4 חודשים. ההפרש בין המסלול החלופי (מנוי לחודש) לבין מה שפלוני שלילם הוא 100 ₪. סכום זה כפול 4 חודשי חברות = 400 ₪

2. 25% מסכום כל המנוי = 900 ₪

3. הכסף שנותר למנוי לשלם אם הוא לא היה מבטל את המנוי הוא 8 חודשים במכפלת 300 ₪ לחודש=2400 ₪.

לפי  הדוגמה לעיל , על פלוני לשלם את הסכום של 400 ₪ בגין ביטול המנוי,שהוא הסכום הנמוך ביותר כפי שהחוק קובע.

מנוים שלא ניתנים לביטול

1. מנוי נוער חודשי     2.  מנוי חודשי (ניסיון)

 3. נוער וילדים במנוי משפחתי  (לא ניתנים לביטול והתשלום עליהם הוא מלא ללא הנחות וללא חלק יחסי)

 

אני החתום מטה מאשר בזאת בשמי ובשם בני משפחתיהמנויים כי קראתיאת התקנון הנ"ל וכי הצגו בפני מסלולים חלופיים לרכישת מנוי וכי אני מסכים לתוכנו ומתחייב לנהוג לפיו.

 

תאריך_______________ שם ומשפחה ______________________ מס' מנוי _____________ חתימה _______________.             

שינויים ועדכונים בתקנון יבוצעו עפ"י  שיקול בלעדי של ההנהלה ויפורסמו באתר האינטרנט ובלוחות המודעות.

צוות המרכז מאחל לכם פעילות נעימה ומהנה.

 ראשי  | אודות המועדון  | מועדון לקוחות  | החוגים  |    גלריית תמונות  | משרדים להשכרה  | משרד פרסום  | אירועים  |    תקנון  | מידע למנויים / מתעניינים  |    שילוט  |